آزمایشگاه تشخیص طبی ، پاتولوژی و سیتولوژی کوثر


...لطفاً منتظر بمانید

آدرس : هشتگرد - بلوار امام - کوچه خیبر - ساختمان پزشکان پردیس - آزمایشگاه پاتوبیولوژی کوثر

02644234290

بخش های آزمایشگاه

  • پاتولوژی
  • سرولوژی
  • ایمونولوژی
  • بیوشیمی ادرار
  • هورمون شناسی
  • هماتولوژی
  • بیوشیمی
  • نمونه گیری
  • جوابدهی
  • پذیرش

سازمان های طرف قرارداد

بانک سپه
بانک صادرات
بانک ملی
 بانک کشاورزی
بانک تجارت
بانک رفاه
بانک ملت
خدمات درمانی
تامین اجتماعی
نیروهای مسلح
بیمه سینا
بیمه البرز
بیمه رازی
بیمه دی
بیمه کوثر
بیمه دانا
بیمه ملت
بیمه آسیا
بیمه معلم
بیمه ما
بیمه پارسیان
بیمه پاسارگاد
بیمه کارآفرین
بیمه تعاون
بیمه ایران
بیمه سرمد
بیمه سامان
آتیه سازان حافظ


تماس با ما